ANA SAYFA                              İLETİŞİM

Büyük Türkiye İçin Türkçe Öğretiyoruz

 

3-MOBİL İLETİŞİM ARAÇLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNE ETKİSİ SUAT UNGAN,BAYRAM ARICI (31.05.2012 -02.06.2012 ) , Yayın Yeri:Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu , 2012 Uluslararası Tam metin bildiri
4-Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Katılan Öğrencilerin Metaforik Türkiye Algıları BAYRAM ARICI (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Internatıonal Conference on STEM and Educational Sciences) , 2018 Uluslararası Özet bildiri
5-ALMANYA’DA TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZIM VE NOKTALAMADAKİ SORUNLARI BAYRAM ARICI (25.08.2018 -26.08.2018 ) , Yayın Yeri:1. ULUSLARARASIMULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ , 2018 Uluslararası Özet bildiri
6-ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER İLE İLGİLİ ALGILARI YÜKSEL EROĞLU,ADEM PEKER,BAYRAM ARICI (05.05.2016 -08.05.2016 ) , Yayın Yeri:VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , 2016.Uluslararası Özet bildiri