Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ARICI BAYRAM (2021).  Türkçe Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Yapılan AFAD Gönüllülük Eğitimlerine İlişkin Görüşleri.  Social Sicience Development Journal, 6(25), 319-328., Doi: 10.31567/ssd.391 (Yayın No: 7052364)
1.
ARICI BAYRAM, UNGAN SUAT (2021).  Fiilimsilerin Çoklu Zekâ Destekli Türkçe Dersi Sunumuyla Öğretimi.  International Social Sciences Studies Journal, 7(82), 1959-1966., Doi: 10.26449/sssj.3151 (Yayın No: 7038977)
2.
ARICI BAYRAM (2021).  Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencilerinin Konuşma Becerisine İlişkin Tutumları.  ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, 7(40), 1798-1806., Doi: 10.31568/atlas.680 (Yayın No: 7052355)
3.
ARICI BAYRAM (2021).  Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Hataları.  Temel Eğitim Dergisi, 3(2), 42-50., Doi: 10.52105/temelegitim.3.2.4 (Yayın No: 7053441)
4.
ARICI BAYRAM (2021).  Türkçe Öğretmeni Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Uzaktan (Eba, Zoom, Meet vb.) Programlar Üzerinden Yaptıkları Canlı Derslere İlişkin Görüşleri.  TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 13(49), 239-247., Doi: 10.15189/1308-8041 (Yayın No: 6986401)
5.
ARICI BAYRAM (2021).  Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre İdeal Öğretmen (Muş Alparslan Üniversitesi Örneği).  RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 22(1), 678-690., Doi: 10.29000/rumelide.897112 (Yayın No: 6983845)
6.
ARICI BAYRAM (2020).  Efficiency of Reading Time Application in Schools through the Eyes of Students.  Educational Policy Analysis and Strategic ResearchPEN Academic Publishing, 15(4), 127-145. (Yayın No: 6613586)
7.
ARICI BAYRAM (2020).  The Effect of Well-done Cards Used as a Motivation Tool in TurkishTeaching on the Attitudes of Secondary School Students towards Turkish Course.  International Online Journal of Educational Sciences, 12(5), 37-47. (Yayın No: 6613565)
8.
ARICI BAYRAM (2020).  Analysis of university students’ opinions on the Covid19 process and the distance education method applied in this process: The sample of Muş Alparslan University.  African Educational Research Journal, 8(2), 344-352. (Yayın No: 6573790)
9.
ARICI BAYRAM (2020).  Yurt Dışında Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Katılan Öğrencilerin Türkçe OkuduğunuAnlama Başarıları.  Turkish Studies - Educational Sciences, 15(2), 635-650. (Yayın No: 6233517)
10.
11
ARICI BAYRAM,KIRKKILIÇ HALİL AHMET (2017).  Yurt Dışında Görev Yapan Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenlerinin Türkçe ve Türk Kültürü Derslerine İlişkin Görüşleri.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 480-500. (Yayın No: 4200846)

 

BİLDİRİLER


ARICI BAYRAM (2018).  ALMANYA’DA TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE YAZIM VE NOKTALAMADAKİ SORUNLARI.  1. ULUSLARARASIMULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 1(1), 139-139. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4340246)
1.
ARICI BAYRAM (2018).  Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Katılan Öğrencilerin Metaforik Türkiye Algıları.  Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Internatıonal Conference on STEM and Educational Sciences), 1(1), 100-101. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4263877)
2.
EROĞLU YÜKSEL,PEKER ADEM,ARICI BAYRAM (2016).  ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER İLE İLGİLİ ALGILARI.  VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1(1), 11-11. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4200862)
3.
4
UNGAN SUAT,ARICI BAYRAM (2012).  MOBİL İLETİŞİM ARAÇLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNE ETKİSİ.  Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, 1(1), 12-12. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4200857)

 


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
ETKİNLİKLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (2020)., ARICI BAYRAM,  Iksad Publishing House, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 206, ISBN:978-625-7279-68-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6632854)
1.
YURT DIŞINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (2019)., ARICI BAYRAM,  İKSAD PUBLISHING HAUSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 318, ISBN:978-605-7875-14-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4883863)
2.
EĞİTSEL OYUNLARLA  ALMANYA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (2019)., ARICI BAYRAM,  İKSAD PUBLISHING HAUSE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 167, ISBN:978-605-7875-89-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5087064)
3.

 

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

TÜRKÇE EĞİTİMİ, Bölüm adı:(Yazma Eğitimi) (2020)., ARICI BAYRAM,  Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. Adem İşcan  Doç. Dr. Sami Baskın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 394, ISBN:978-625-402-352-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6337667)
1.
TÜRKÇE EĞİTİMİ, Bölüm adı:(Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yöntem ve Teknikler) (2020)., ARICI BAYRAM,  Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. Adem İşcan  Doç. Dr. Sami Baskın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 394, ISBN:978-625-402-352-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6337655)
2.
TÜRKÇENIN YABANCI DIL OLARAK ÖĞRETIMI, Bölüm adı:(Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı) (2020)., ARICI BAYRAM,  NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Editör:Prof. Dr. Adem İşcan, Doç. Dr. Sami Baskın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 404, ISBN:978-605-033-183-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5830131)
3.
Millî Eğitim Üzerine Yazılar, Bölüm adı:(Yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmek İçin Hazırlanan Kitaplarda ve İlgili Öğretim Programında Milli Kültür Unsurları) (2019)., ARICI BAYRAM,  Efe Akademi Yayınları, Editör:Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 294, ISBN:978-605-2308-53-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4938172)
4.
Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Bölüm adı:(İskandinav Edebiyatı) (2019)., ÖZTÜRK HÜSEYİN,  Nobel Akademik, Editör:Oğuzhan Söylemez, Yusuf Söylemez, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 465, ISBN:978-605-033-020-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5562570)
5.
Dünya Edebiyatı Araştırmaları, Bölüm adı:(Alman Edebiyatı) (2019)., ARICI BAYRAM,  NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ., Editör:Oğuzhan Sevim, Yusuf Söylemez, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-605-033-020-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5765570)
6.

Örneklerle Dünya Edebiyatı, Bölüm adı:(Alman Edebiyatı) (2015)., ARICI BAYRAM,  Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Prof. Dr. Halil Ahmet Kırkkılıç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 378, ISBN:978-605-320-152-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4200851)

7.

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

SÖYLEMEZ YUSUF,ARICI BAYRAM (2016).  Satranc-I Urefa Oyununun Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitiminde Kullanımına Yönelik Örnek Bir Çalışma.  EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 20(65), 155-170. (Kontrol No: 4200841)
1.
ARICI BAYRAM (2012).  İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri.  Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 2(3), 1-15. (Kontrol No: 4200822)
2.
ARICI BAYRAM (2011).  İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kendi Yazma Becerileri Hakkındaki Görüşleri.  Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 103-116. (Kontrol No: 4200773)
3.